Czym jest EMG, i jakie badania można wykonać w naszej przychodni?

Badanie EMG (elektromiografia) jest jednym z podstawowych badań stosowanych w diagnostyce chorób mięśni i nerwów obwodowych.  EMG umożliwia zlokalizowanie zmian patologicznych w mięśniach, poznanie ich wielkości i charakteru. Wykonuje się je za pomocą specjalnego przyrządu – elektromiografu.

W naszej przychodni można wykonać:

 • Badanie ZCN (zespół cieśni nadgarstka)
 • Badanie 1 nerwu (włókna czuciowe i ruchowe)
 • nerw udarowy (badanie porównawcze)
 • nerw twarzowy (badanie porównawcze)
 • polineuropatia (nn kk górnych i dolnych)
 • splot barkowy (nerwy krótkie i długie)
 • Próba tężyczkowa (nadpobudliwości nerwowo-mięśniowe)
 • Próba miasteniczna (badanie transmisji nerwowo-mięsniowej)
 • EMG 1 mięsień (ilościowe i jakościowe)

Wskazania do wykonania EMG

 • niedowłady wiotkie lub spastyczne mięśni powstałe w wyniku m.in: (udarów mózgu, niedotlenienia mózgu w wyniku zatrzymania krążenia, urazów rdzenia kręgowego mózgowego porażenia dziecięcego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, operacji kręgosłupa, urazów nerwów i splotów nerwowych, zespołów cieśni nadgarstka – powstaje w następstwie długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego, który biegnie w kanale nadgarstka, tzw. łokcia tenisisty , przyczyną jego wystąpienia są zmiany degeneracyjne spowodowane przeciążeniem mięśni prostowników nadgarstka i palców na skutek wykonywania jednostronnych czynności , co objawia się bolesnością mięśni)
 • uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych, występujących w takich chorobach jak uszkodzenie nerwu, promieniowego, uszkodzenie nerwu strzałkowego
 • uszkodzenie nerwu łokciowego, zespół cieśni nadgarstka
 • uszkodzenie wielonerwowe – metaboliczne, toksyczne, zapalne
 • uszkodzenie korzeni nerwowych i splotów, w tym barkowego i lędźwiowo-krzyżowego
 • choroby neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne SLA)
 • zespół Guillain-Barre
 • choroby mięsni, takie jak dystrofia miotoniczna, miopatia, zapalenie wielomięśniowe
 • zaburzenie transmisji nerwowo-mięśniowej – miastenia, zespoły miasteniczne
 • tężyczka – zespół nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej

Przebieg badania EMG

Elektromiografia igłowa
W trakcie badania EMG lekarz wkłuwa elektrodę w badany mięsień i ocenia jego działanie w spoczynku. Następnie pacjent proszony jest o napinanie mięśni (lekkie i mocniejsze), tak aby można było sprawdzić ich pracę w różnych fazach ruchu. Pacjent podczas badania może odczuwać ból, szczególnie w trakcie wprowadzania elektrody. Badanie trwa około 30 minut.

Elektromiografia powierzchowna jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym. Stosuję się tutaj elektrody samoprzylepne.

Przygotowanie do badania EMG

Do badania EMG nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Badana część ciała nie powinna być natłuszczana (kremami, balsamami) po jej umyciu. Należy zdjąć wszelkie metalowe ozdoby.

Po badaniu odczuwa się niewielką tkliwość mięśnia, która mija po kilku godzinach. Pacjent przez kilka dni po badaniu może odczuwać lekki ból i osłabienie w niektórych partiach mięśni.

Przed badaniem EMG należy poinformować pracownika o przyjmowanych lekach obniżających krzepliwość krwi. Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest wszczepiony rozrusznik serca i inne metalowe elementy w sercu.

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek