Czym jest badanie VEP, VER?

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP – Visual Evoked Potentials, Visual Evoked Response) badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest zapisem elektrycznej aktywności kory wzrokowej po stymulacji oka bodźcem świetlnym. Dostarcza informację o całej drodze wzrokowej, poczynając od siatkówki, aż do struktur korowych. Do badania nie rozszerzamy źrenic.

Badanie wykonywane jest zawsze dla każdego oka oddzielnie. Oko, które nie jest badane przykrywamy czarną przepaską, lub w przypadku pacjentów z okularami, wkładamy za okulary przesłonkę. Do badania wykorzystane są trzy elektrody, przyklejane do głowy w odpowiednie miejsca.

Sposoby badania

VEP stymulowany szachownicą – VEP Pattern

Pacjent siedzi naprzeciwko monitora komuterowego w odległości 80 cm. Na monitorze jest wyświetlana biało-czarna szachownica. Wtrakcie badania szachownica porusza się, na jej środku znajduje się czerwony krzyżyk, na którym pacjent powinien skupić wzrok. Jeżeli pacjent nosi okulary nie zdejmuje ich do badania. Badanie trwa około 10-15 min w zależności od stopnia współpracy z pacjentem.

VEP stymulowany błyskiem – VEP Flash

Jest to szczególna odmiana badania VEP, ze względu na rodzaj stosowanego bodźca – błysku (flash). Podczas badania pacjent opiera głowę o podbródek czaszy. Podczas badania w czaszy pojawia się migoczące światło – podobne do lampy błyskowej lub błysku flesza aparatu fotograficznego. Pacjent w trakcie badania patrzy na wprost przed siebie i mruga normalnie, jak zachodzi potrzeba. Badanie trwa około 10-15 min, w zależności od stopnia współpracy.

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek