Logopeda Zabrze

Czym zajmuje się logopedia?

Logopedia dział medycyny, zajmujący się nauczaniem prawidłowej mowy, profilaktyką i leczeniem mowy. Mowa(zamiennie język) jest czynnością wyrażania myśli językiem artykułowanym, jest zdolnością porozumiewania się za pomocą symboli dźwiękowych. Zaburzenia mowy – takie jak np. nieprawidłowe wymawianie poszczególnych wyrazów mogą występować łącznie z zaburzeniami ogólnego rozwoju lub jako defekty oddzielnych narządów np.: dyslalia, jąkanie, seplenienie.

Neurologopedia

Specjalizacją logopedii jest neurologopedia. Bywa, że w wyniku niektórych chorób np. udaru mózgu, guza mózgu lub nieszczęśliwego wypadku – nabyte kompetencje językowe zanikają (afazja). Zdarza się również, iż na skutek chorób wieku dojrzałego: choroby Parkinsona, lub SM (stwardnienia rozsianego) mowa zostaje zniekształcona, niewyraźna, bywają problemy artykulacyjne (dyzartria). Neurologopedia zajmuję się diagnozowaniem i terapią wyżej wymienionych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Oprócz osób dorosłych neurologopedia zajmuję się diagnozowaniem i terapią dzieci. Zdarza się, że dzieci, które powinny już mówić, w wyniku uszkodzeń mózgu lub innych dysfunkcji nie nabywają umiejętności mowy, lub nabywają ją z wyraźnym opóźnieniem. Neurologopedia zajmuje się terapią mowy u dzieci, osób nie mówiących, a także terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. Z zakresu działalności neurologopedy wynika, że jest również terapeutą zdrowotnym, który odgrywa istotną rolę w procesie całościowego leczenia ludzi.

W poradni przyjmują:

mgr Aleksandra Strach-Sączewska

logopedia, neurologopedia

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek