Neurolog Zabrze

Czym zajmuje się neurologia?

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Oznacza to, że obszarem zainteresowanie neurologów jest nie tylko mózg i rdzeń kręgowy, ale również nerwy obwodowe, czyli jest to praktycznie całe ciało. Ból, mrowienie, niedowład, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, pamięci czy trudności z poruszaniem części ciała to tylko niektóre objawy mogące sugerować chorobę neurologiczną. Najważniejsze informacje o stanie układu nerwowego zdobywane są podczas wnikliwego badania lekarskiego, w którego skład wchodzi zarówno rozmowa z pacjentem i rodziną (wywiad lekarski), jak i badanie neurologiczne (badanie fizykalne). Ponieważ te elementy są kluczowe do właściwej diagnostyki i leczenia, traktowane są przez naszych specjalistów ze szczególną starannością. Kolejnych informacji co do dalszego postepowania dostarczają badania dodatkowe i uzupełniające, z których część można również wykonać w naszym Centrum Medycznym. Dzięki wysokiej klasy specjalistom z zakresu USG, USG Doppler czy EMG zapewniamy pacjentom szybki dostęp do badań i profesjonalną opiekę.

Wśród neurologicznych pacjentów szczególną grupę stanowią „mali” pacjenci – dzieci. Ta grupa chorych wymaga szczególnego podejścia i doświadczenia w dziedzinie jaką jest neurologia dziecięca. Dzięki naszym specjalistom, również i ta grupa „małych” chorych może liczyć na wykwalifikowaną diagnostykę i leczenie chorób neurologicznych.

Stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis multiplex) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która dotyczy najczęściej młodych ludzi dorosłych. Jest chorobą o nieznanej obecnie etiologii i na obecny stan wiedzy uważanej za nieuleczalną. Jednakże istnieje leczenie pozwalające na zahamowanie postępu choroby. Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie SM. Bierze udział w tworzeniu wytycznych oraz standardów leczenia tego schorzenia w Polsce. Kierowany przez nią ośrodek, wraz z zespołem najwyższej klasy specjalistów, prowadzi badania kliniczne, programy lekowe oraz badania naukowe w temacie stwardnienia rozsianego i od wielu lat leczy i wspiera pacjentów chorych na SM.

Badania neurologiczne

EMG (elektromiografia) – rejestruje czynność elektryczną i przewodnictwo nerwowe, jak również pracę mięśni. Pozwala na ocenę zarówno samego nerwu (przewodzenia w nerwie, jego ciągłości czy ucisku), jak i połączenia nerwu z unerwionym przez ten nerw mięśniem.

 

USG Doppler (badanie dopplerowskie) – nieinwazyjne badanie diagnostyczne pozwalające ocenić stan tętnic i żył oraz przepływ krwi w tych naczyniach. Badanie to umożliwia stwierdzenie zmian spowodowanych np. przez ucisk, miażdżycę czy skrzepliny, jak również uwidacznia tętniaki.

W poradni przyjmują:

Dr n. med. Wojciech Bartman

specjalista neurolog

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek