Czym zajmuje się poradnia?

Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

Jak wygląda badanie psychologiczne dziecka w poradni?

Spotkanie z psychologiem może mieć formę badania lub obserwacji mających na celu określenie, jak rozwija się dziecko. Podczas spotkania maluch poddawany jest różnym próbom i zadaniom, które w większości mają charakter zabawy lub pytań dostosowanych do jego wieku.

Leczone choroby w poradni psychologicznej dla dzieci:

  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia zachowania
  • depresja
  • zaburzenia odżywiania
  • trudności szkolne
  • zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjny
  • praca z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjny

W poradni przyjmują:

Mgr Katarzyna Jaskulska

psycholog dziecięcy

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek