Agnieszka Gajda-Karpik

O sobie

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Specjalista chorób wewnętrznych. Tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii uzyskała pracując w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach.

 

Doświadczenie

Swoje kwalifikacje zawodowe stale podnosi poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach oraz sympozjach w zakresie endokrynologii i ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

*Lekarz konsultuje pacjentów od 18 r.ż.

Misja

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.