Aleksandra Strach-Sączewska

O sobie

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierunku neurobiologii oraz ratownictwa medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalność logopedia i neurologopedia

Obecnie studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Neurologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Doświadczenie

Od wielu lat zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną i neurologopedyczną, w tym najtrudniejszymi przypadkami pacjenta neurologicznego

Misja

Indywidualna terapia pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi i neurologopedycznymi.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.