Jacek Zostawa

O sobie

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Młodszy asystent w Klinice Urologii SPSK 1 w Zabrzu. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Realizuje studia doktoranckie w Klinice Urologii w Zabrzu. Otrzymał Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe. Aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych. Autor publikacji naukowych.

Doświadczenie

Misja

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.