Jerzy Jaroszewicz

O sobie

Dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz, specjalista chorób zakaźnych i hepatolog, ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1999 r. Swoje umiejętności naukowe zdobywał w trakcie licznych staży zagranicznych (Aachen, Niemcy i Florencja, Włochy) m.in. w zakresie patofizjologii oraz technik hodowli komórek wątroby. W latach 2008-2010 prowadził badania naukowe w ramach grantów (DAAD, Erasmus, Deutsche Leberstiftung) w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii oraz Endokrynologii Wyższej Szkoły Medycznej w Hanowerze pod opieką prof. H. Wedemeyera oraz prof. M. Mannsa. Badania te dotyczyły immunopatogenezy oraz immunoterapii zakażeń wirusami HBV, HCV, HDV oraz HEV. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, licznych rozdziałów w podręcznikach i doniesień zjazdowych dotyczących przede wszystkim klinicznych i molekularnych aspektów wirusowych zapaleń wątroby.

Znanylekarz.pl: Jerzy Jaroszewicz

Doświadczenie

Aktualnie dr hab. Jerzy Jaroszewicz jest Kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pełni ponadto funkcję Wice-Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, jest członkiem Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD oraz doradcą Europejskiego Towarzystwa Chorób Wątroby (EASL) w zakresie schorzeń wątroby w Europie Centralnej i Wschodniej.

Misja

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zakażeń HAV, HBV, HCV, HEV, chorób wątroby autoimmunologicznych, stłuszczeniowych, genetycznych i innych (badania chorób zakaźnych). Zajmuje się także leczeniem chorób odkleszczowych (m.in. boreliozy z Lyme), innych wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych chorób zakaźnych oraz immunoprofilaktyką.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.