Katarzyna Kubicka-Bączyk

O sobie

Specjalista neurolog, doktor nauk medycznych

Asystent Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członek Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Znanylekarz.pl: Katarzyna Kubicka-Bączyk

Doświadczenie

Od wielu lat bierze aktywny udział w licznych szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących najnowszych standardów diagnostyki i leczenia chorób demielinizacyjnych i chorób nerwowo-zapalnych. Prowadzi wykłady i kursy szkoleniowe o tematyce demielinizacyjnej zalecane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii. Jest autorem i współautorem prac i doniesień naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Misja

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się choroby demielinizacyjne układu nerwowego (SM), choroby z kręgu NMO, miastenia, zespoły otępienne oraz neurologiczne powikłania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.

„Pochylam się nad każdym problemem pacjenta”