Katarzyna Kubicka-Bączyk

O sobie

Specjalista neurolog, doktor nauk medycznych

Asystent Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członek Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Znanylekarz.pl: Katarzyna Kubicka-Bączyk

Doświadczenie

Od wielu lat bierze aktywny udział w licznych szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących najnowszych standardów diagnostyki i leczenia chorób demielinizacyjnych i chorób nerwowo-zapalnych. Prowadzi wykłady i kursy szkoleniowe o tematyce demielinizacyjnej zalecane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii. Jest autorem i współautorem prac i doniesień naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Misja

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się choroby demielinizacyjne układu nerwowego (SM), choroby z kręgu NMO, miastenia, zespoły otępienne oraz neurologiczne powikłania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Katarzyna Joanna Kubicka-Bączyk - ZnanyLekarz.pl
Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.

„Pochylam się nad każdym problemem pacjenta”