Marcin Wesołowski

O sobie

Specjalista patomorfolog.
Tytuł specjalisty zdobyłem pracując w Zakładzie Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach (obecnie Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy).
Członek Polskiego Towarzystwa Patologów.

Doświadczenie

Zajmuję się głównie diagnostyką mikroskopową nowotworów, z uwzględnieniem badań histopatologicznych, cytologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych i molekularnych. Moje szczególne zainteresowania dotyczą nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji biopsji cienkoigłowej: tarczycy, ślinianek, sutka, węzłów chłonnych.
Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiałem na licznych kursach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

Misja

Diagnozować w oparciu o najnowszą wiedzę i według aktualnych standardów.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.