Marta Buziak

O sobie

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie: zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), schizofrenii, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, otyłości (certyfikat PTBO).

Doświadczenie

Lekarz specjalista psychiatra. Doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2012r., początkowo w Oddziale Klinicznym Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach, następnie w Spec. Psych. ZOZ Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi (oddziały ogólnopsychiatryczne oraz detoksykacyjny, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego).

Ukończyłam Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Misja

zdj