Wojciech Bartman

O sobie

Specjalista neurolog, doktor nauk medycznych

Adiunkt Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant neurologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Znanylekarz.pl: Wojciech Bartman

Doświadczenie

Ukończył szkolenia z zakresu ultrasonografii tętnic szyjnych i kręgowych oraz przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej uzyskując certyfikat Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pełni funkcję kierownika kursów szkoleniowych o tematyce ultrasonograficznej zalecanych przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii. Jest autorem rozdziału i oraz współautorem opublikowanych standardów badań ultrasonograficznych w „Podręczniku diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii”. Autor i współautor prac i doniesień naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Osiągnięcia

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe organizując oraz czynnie uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się choroby naczyniowe mózgu (udary), padaczka, zespoły otępienne, choroby pozapiramidowe oraz neurologiczne powikłania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.

„W neurologii najważniejszy jest człowiek”