Badania neurologiczne – USG Doppler

Badania neurologiczne Śląsk

Neurologia to część medycyny zajmująca się dolegliwościami ośrodkowego ‒  mózgu i rdzenia kręgowego oraz obwodowego układu nerwowego. Zespół naszych neurologów zajmuje się diagnozą i leczeniem chorób neurologicznych dzieci oraz dorosłych. 

Dolegliwości o podłożu neurologicznym to między innymi bóle głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, osłabienie siły mięśniowej, napady drgawkowe, zawroty głowy.  W przypadku jakichkolwiek niepokojących czynników warto od razu skonsultować się ze specjalistą. 

Jak przebiega badanie neurologiczne?

Podczas konsultacji neurologicznej neurolog przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem,  to bardzo ważne, aby pacjent udzielił specjaliście wszystkich informacji na temat schorzeń, z którymi zmaga się. 

Następnie neurolog wykonuje badanie odruchów fizjologicznych ‒ zazwyczaj  sprawdza odruch kolanowy. Sprawdzenie odruchu kolanowego polega na lekkim uderzeniu młoteczkiem w kolano, podczas takiego badania lekarz może sprawdzić przebieg impulsu nerwowego. Impuls powinien przebiegać od receptora przez rdzeń kręgowy do efektora, czyli do mięśnia.

Wśród innych badań, które neurolog może przeprowadzić podczas konsultacji wymienić możemy: 

  • badanie nerwów czaszkowych
  • badanie układu ruchu, na przykład napięcia mięśni
  • badanie stanu psychicznego
  • badanie czucie 
  • i wiele innych

Neurolog może również zlecić wykonanie badań dodatkowych i uzupełniających. 

Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz badania fizykalnego jest niezbędne, aby w prawidłowy sposób zdiagnozować stan zdrowia pacjenta i przygotować plan leczenia.