Neuropsycholog Zabrze

Czym zajmuje się neuropsychologia?

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną badającą związek między funkcjonowaniem mózgu, a zachowaniem człowieka. Działania neuropsychologa kierowane są głównie do grupy osób z organicznych uszkodzeń mózgu, obejmują diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną.

Na czym polega diagnoza neuropsychologiczna?

Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie sprawności procesów poznawczych: mowy, pamięci, koncentracji uwagi, zdolności myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje się liczne testy i metody eksperymentalne. Diagnoza neuropsychologiczna ocenia jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodu czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. Jest to kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest działaniem terapeutycznym, treningiem poznawczym, specjalistycznym ćwiczeniem, która ma na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania. Z pomocy neuropsychologa w obrębie diagnozy i terapii neuropsychologicznej mogą korzystać osoby cierpiące na choroby i zaburzenia neurologiczne, takie jak: udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane), a także pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji.

W poradni przyjmują:

mgr Sylwia Pyrtek

specjalista neuropsychologii klinicznej

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek