Wojciech Ilków

O sobie

Specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Znanylekarz.pl: Wojciech Ilków

Doświadczenie

Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych kursów neurochirurgicznych, m.in. w Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Danii, Austrii, Szwajcarii i USA. Autor licznych publikacji naukowych. Obecnie w trakcie realizacji przewodu na stopień doktora nauk medycznych. Zainteresowania zawodowe to anatomia układu nerwowego oraz chirurgia podstawy czaszki.

Misja

Specjalizuje się w leczeniu urazów i schorzeń kręgosłupa (dyskopatia, stenoza kanału kręgowego, kręgozmyk) oraz patologii ośrodkowego układu nerwowego (m.in. diagnostyka i leczenie operacyjne wodogłowia normotensyjnego, neuroonkologia). Szczególny zakres działań medycznych to małoinwazyjne zabiegi kręgosłupa, zwłaszcza odcinka szyjnego.

Portrait of confident smiling female doctor. Mid adult medical professional is wearing lab coat and stethoscope. She is standing against gray wall in hospital.

„Nowoczesne leczenie neurochirurgiczne”