Monika Adamczyk-Sowa

O sobie

Specjalista neurolog, doktor habilitowany nauk medycznych
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes Elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Znanylekarz.pl: Monika Adamczyk-Sowa

Doświadczenie

Członek krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Licencjonowany elektrofizjolog z zakresu elektromiografii i potencjałów wywołanych Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Inicjator współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Współautorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z dziedziny patofizjologii i leczenia SM, chorób neuroimmunologiczno-zapalnych, chorób naczyniowych mózgu oraz zaburzeń otępiennych. Wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu chorób układu nerwowego.
Recenzent w czasopismach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Stwardnienia Rozsianego PTN, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z neurologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich.

Organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych „Zabrzańskie Dni Neurologiczne”. Organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w neurologii.

Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób neurologicznych w mediach.

Misja

Diagnozowanie i leczenie chorób neurologicznych zgodnie z najnowszymi światowymi standardami.

MA-S-1

„Neurologia jest moją pasją”